Rozważania Różańcowe dla Każdego

Różaniec jest modlitwą medytacyjną w której jesteśmy razem z Jezusem i Maryją w najważniejszych momentach ich życia. Poniżej zamieszczono wybrane rozważania, które mogą pomóc nam w głębszym przeżyciu modlitwy różańcowej, która jest streszczeniem całej Ewangelii.

Tajemnice radosne

Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

Tajemnice chwalebne

Jak korzystać z rozważań różańcowych?

Generalna zasada to: na tyle korzystamy z rozważań, na ile pomagają nam w modlitwie i zostawiamy rozważania na tyle, na ile nam w niej przeszkadzają. Istotą modlitwy różańcowej jest obecność przy Jezusie i Maryi w konkretnej sytuacji z ich życia (tajemnicy). Możemy tutaj posiłkować się gotowymi rozważaniami, które nam w tym pomogą lub ukierunkują wyobraźnię na temat, który wynika z tej tajemnicy, jednak zawsze serce powinno rozważać dane treści z Jezusem i Maryją.

Jak z czasem nabierzemy wprawy, możemy już w ogóle nie potrzebować rozważań, aby trwać sercem i wyobraźnią w medytowanej tajemnicy. Jeśli zaś już korzystamy z rozważań, należy po zapowiedzeniu tajemnicy, przeczytać rozważania ze spokojem i zrozumieniem, chwilkę się zatrzymać nad tym, co zostało przeczytane, odnieść to do siebie i w takim klimacie rozpocząć 10 Zdrowaś Maryjo określające czas trwania w refleksji nad daną tajemnicą.

W jakie dni odmawiamy poszczególne tajemnice?

Dane tajemnice, części różańca dobrze jest dobierać do sytuacji życiowej w jakiej jestem. Mianowicie, jeśli aktualnie przeżywam pogodne momenty, warto modlić się tajemnicami radosnymi, światła czy chwalebnymi, jeśli trudniejsze, można wybrać bolesne. Generalnie wybieramy takie tajemnice i części różańca, które mogą mi dać więcej duchowych owoców i w których łatwiej będzie mi się duchowo łączyć z Jezusem i Maryją.

Jeśli zaś nie odczuwam strapienia czy pocieszenia i jest mi obojętne, którą część wybrać, wówczas Kościół proponuje następującą praktykę:

Poniedziałek – tajemnice radosne
Wtorek – tajemnice bolesne
Środa – tajemnice chwalebne
Czwartek – tajemnice światła
Piątek – tajemnice bolesne
Sobota – tajemnice radosne
Niedziela – tajemnice chwalebne

Ten układ określił papież Jan Paweł II (16 października 2002) w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae:

Według obecnej praktyki poniedziałek i czwartek poświęca się «tajemnicom radosnym», wtorek i piątek «tajemnicom bolesnym», środę, sobotę i niedzielę «tajemnicom chwalebnym». Gdzie włączyć «tajemnice światła»? Zważywszy, że «tajemnice chwalebne» powtarza się przez dwa kolejne dni, w sobotę i w niedzielę, a sobota jest tradycyjnie dniem o silnym zabarwieniu maryjnym, wydaje się wskazane przenieść na sobotę drugie w ciągu tygodnia rozważanie «tajemnic radosnych», w których wyraźniejsza jest obecność Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny właśnie na medytację «tajemnic światła».  – Jan Paweł II List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (p. 38)