Różaniec

Archiwum artykułów dotyczących modlitwy różańcowej

Czym jest różaniec? Św. Jan Paweł II, w jednym ze swoich listów apostolskich, napisał, że:

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które — po dwóch tysiącach lat — nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości (…). Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym”.
[Św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 1]

W tym miejscu znajdziemy artykuły poświęcone tematyce modlitwy różańcowej. Czym jest, jak modlić się na różańcu, rozważania, przydatne wskazówki i inne wartościowe treści odnoszące się do tej niezwykle potężnej modlitwy. Polecane dla każdego, kto chce poznać tę modlitwę lub pogłębić swoją wiedzę o niej.

Tajemnice chwalebne – Rozważania ks. Dolindo Ruotolo

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do...

Tajemnice bolesne – Rozważania ks. Dolindo Ruotolo

1) Modlitwa w Ogrójcu Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!”...

Tajemnice światła – Rozważania ks. Dolindo Ruotolo

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was...

Tajemnice radosne – Rozważania ks. Dolindo Ruotolo

1) Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię...

Tajemnice chwalebne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa „Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A...

Tajemnice bolesne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu „A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę». Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i...

Tajemnice światła – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a...

Tajemnice radosne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na...

Tajemnice chwalebne – Rozważania dla Rodzin (ks. Marek Dziewiecki)

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa Anioł przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał....

Tajemnice bolesne – Rozważania dla Rodzin (ks. Marek Dziewiecki)

1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli...

Warto przeczytać