Różaniec

Archiwum artykułów dotyczących modlitwy różańcowej

Czym jest różaniec? Św. Jan Paweł II, w jednym ze swoich listów apostolskich, napisał, że:

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które — po dwóch tysiącach lat — nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości (…). Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym”.
[Św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 1]

W tym miejscu znajdziemy artykuły poświęcone tematyce modlitwy różańcowej. Czym jest, jak modlić się na różańcu, rozważania, przydatne wskazówki i inne wartościowe treści odnoszące się do tej niezwykle potężnej modlitwy. Polecane dla każdego, kto chce poznać tę modlitwę lub pogłębić swoją wiedzę o niej.

Tajemnice bolesne – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Modlitwa w Ogrójcu "A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł...

Tajemnice światła – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie "Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was...

Tajemnice radosne – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Zwiastowanie Maryi "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł...

Tajemnice chwalebne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Zmartwychwstanie Oto wspaniała odpowiedź dana człowiekowi na jego pragnienie życia. W ciągu swojej publicznej działalności Chrystus dał się poznać jako miłośnik i obrońca życia, nie tylko tego, które naznaczone cierpieniem -...

Tajemnice bolesne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Modlitwa w Ogrójcu Panie Jezu, przed Tobą, zatopionym w modlitwie, zaspani uczniowie, którzy niedawno wyszli z Wieczernika, z Ostatniej Wieczerzy. Wyrzucasz im, że nie potrafili z Tobą czuwać nawet jednej godziny....

Tajemnice światła – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Czasem zazdrościmy ludziom współczesnym Panu Jezusowi, że mogli spotkać Go w ciągu swojego życia, rozmawiać z Nim, czy otrzymać łaskę cudownego uzdrowienia. Przychodzcy do Jana Jezus...

Tajemnice radosne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Zwiastowanie Każde spełnione wydarzenie ewangeliczne ma swój punkt odniesienia do początku. Razem z Maryją spoglądam na Ciebie, Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Widzę w tym nie tylko proste następstwo faktów...

Tajemnice chwalebne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Zmartwychwstanie Nasz Pan porównał samego siebie do ziarna, mówiąc że jeśli ziarno nie upadnie na glebę i nie obumrze, nie wyda nowego życia. Teraz, mocą Boga, wraz z wiosennymi kwiatami zmartwychwstaje...

Tajemnice bolesne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Modlitwa w Ogrójcu Podobnie jak życzliwy człowiek próbuje w obliczu bólu ulżyć cierpieniom swego przyjaciela, tak dobroć w obliczu zła przyjmuje na siebie karę, na którą zło zasłużyło. Każda matka, gdyby...

Tajemnice radosne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Zwiastowanie Maryi W Zwiastowaniu narodziny Syna Bożego w ciele stają się zależne od zgody niewiasty, podobnie jak upadek człowieka w ogrodach Raju zależał od zgody mężczyzny. Bóg w swojej mocy mógł przyjąć...

Warto przeczytać