Modlitwa Anioł Pański (Pełny Tekst)

Całą modlitwę odmawiamy w następujący sposób:

Anioł Pański

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

lub inny wariant modlitwy końcowej:

Módlmy się:
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opcjonalnie można dodać jeszcze:

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

P: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
R: A światłość wiekuista niechaj im świeci
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
R: Amen.

Legenda:
P – Osoba prowadząca modlitwę.
R – Reszta osób, które w niej uczestniczą.
Jeśli modlimy się sami, wówczas odmawiamy wszystko po kolei.

Wersja do wydruku (.pdf)

» Anioł Pański

Warto przeczytać:

Wersja Audio

Źródło: youtube.com


Anioł Pański po łacinie

P. Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Ecce Ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum Verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus
Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Wersja do wydruku (.pdf)

» Anioł Pański po łacinie

Wersja audio

Źródło: youtube.com


Anioł Pański dla dzieci

Modlitwa Anioł Pański nie posiada wersji dziecięcej, można natomiast ograniczyć ją jedynie do podstawowej części bez dodatkowych modlitw, wówczas całość wygląda następująco:
Oznaczenia bez zmian (P – prowadzący, R – inni uczestniczący w modlitwie; gdy modli się jedna osoba, wówczas sama odmawia całość)

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wersja do wydruku (.pdf)

» Anioł Pański


Jak dobrze odmawiać?

Kluczowe jest to, aby pamiętać, że najważniejsza w każdej modlitwie jest obecność serca w wymawianych słowach, które mają służyć obecności przy Bogu i świętych, a nie ją zastępować. Jeśli moim sercem nie jestem przy Bogu, to tym bardziej nie będę przy Nim w słowach, które wypowiadam. Warto też szerzej zgłębić temat, o tym jak się dobrze modlić. Najpiękniejsza bowiem modlitwa to ta, która jest odmawiana sercem, a nie samymi tylko ustami. Nawet najpiękniejsze formułki tracą sens, jeśli są ”odklepywane” na zaliczenie. Aby więc dobrze odmawiać Anioł Pański, należy duchem stanąć duchem przy Panu Bogu, można wyobrazić sobie całą scenę zwiastowania, jakbym był obok. Gdy już moje serce i uwaga skupione są na Bogu, należy zacząć zwracać się treścią modlitwy do Niego, mówić tak jak do żywej osoby. Nie należy zniechęcać się rozproszeniami, skoro przychodzą, to znaczy, że ta modlitwa ma wartość, zawsze jednak trzeba wracać do obecności przy Bogi i słów, którymi się modlimy.


Codzienna modlitwa o 12 w południe

Anioł Pański jest najbardziej znaną modlitwą odmawianą o godz. 12:00. Jednak ta modlitwa nie jest ograniczona tylko do samego południa. Pierwotnie odmawiano ją jedynie rano o 6:00 i wieczorem o 18:00. Zwyczaj odmawiania tej modlitwy w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez Turków Belgradu (więcej o tym, dowiesz się tutaj)

Aktualnie podtrzymywany jest zazwyczaj odmawiania tej modlitwy o godz. 6:00, 12:00 i 18:00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to (od 1742 roku, na polecenie Benedykta IV) należy odmawiać Regina Coeli (Królowo Niebios).