Jak odmawiać różaniec

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC

Celem Różańca jest pomoc w zachowaniu w pamięci pewnych głównych wydarzeń w historii naszego zbawienia. Różaniec odzwierciedla dwadzieścia tajemnic, które są podzielone na pięć Tajemnic Radosnych (powiedziane w poniedziałek i sobotę), pięć tajemnic świetlnych (powiedziane w czwartek), pięć tajemnic bolesnych (powiedziane we wtorek i piątek), i pięć Chwalebnych Tajemnic (powiedziane w środę i niedzielę). W drodze wyjątku Tajemnice Radosne są wypowiadane w niedziele podczas Świąt Bożego Narodzenia, podczas gdy Tajemnice Bolesne są wypowiadane w niedziele Wielkiego Postu.

Czasem zadawane jest pytanie, dlaczego spośród wszystkich incydentów w życiu naszego Pana Różaniec rozważa tylko te dwadzieścia. Tajemnice różańca opierają się na wydarzeniach z życia Naszego Pana i Jego Matki, które są celebrowane w liturgii. Istnieje paralela między głównymi świętami ku czci naszego Pana i Jego Matki w roku liturgicznym i dwudziestoma tajemnicami Różańca. Dlatego też, kto recytuje dwadzieścia tajemnic różańca w ciągu jednego dnia, zastanawia się nad całym cyklem liturgicznym, który Kościół upamiętnia w ciągu każdego roku. Dlatego niektórzy papieże odnieśli się do Różańca jako kompendium Ewangelii. Nie można zmieniać tajemnic różańca bez utraty odpustów, które Kościół udziela na odmawianie różańca.

Wszystkie modlitwy różańcowe są dostępne (w wielu językach). MODLITWY RÓŻAŃCOWE

Kroki do odmawiania różańca to:

 1. Zrób znak krzyża i powiedz „Apostolskie wyznanie wiary”
 2. Powiedz „Ojcze nasz”
 3. Powiedz trzy „Zdrowaś Maryjo” dla Wiara, Nadzieja i Miłość
 4. Powiedz „Chwała Ojcu”
 5. Ogłaszaj pierwszą tajemnicę, a następnie powiedz „Ojcze nasz”
 6. Powiedz dziesięć „Zdrowaś Maryjo” podczas medytacji nad Tajemnicą
 7. Powiedz „Chwała Ojcu” (Opcjonalnie: Powiedz modlitwę „O mój Jezu”, o którą poprosiła Maryja w Fatimie)
 8. Ogłoś następną tajemnicę; następnie powiedz „Ojcze nasz” i powtórz te kroki (od 6 do 8), kontynuując przez pozostałe tajemnice.
 9. Powiedz modlitwy końcowe: „Zdrowaś Królowo” i „Modlitwa końcowa”
 10. Zrób „znak krzyża”

Papież Święty Jan Paweł II zasugerował odmawianie różańca w następujący sposób: JOYFUL mysteries Poniedziałek i sobota, LUMINOUS w czwartek, SORROWFUL we wtorek i piątek oraz GLORIOUS w środę i niedzielę (z tym wyjątkiem; niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia – RADOŚĆ , Niedziele Wielkiego Postu – SŁABE ). Oto wykres:

Poniedziałek     RADOSNY 
wtorek   bolesnej 
środa  GLORIOUS 
czwartek  Luminous 
piątek   bolesnej 
sobota  radosny 
niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia radosny 
niedziele Wielkiego Postu bolesnej 
Inne niedziele chwalebny

Oferujemy kilka różnych sposobów modlitwy różańcowej, wymienionych tutaj.


Istnieje również sposób odmawiania różańca według Zakonu Kaznodziei. Jest identyczny z normalnym sposobem rzymskokatolickim, z wyjątkiem tego, że modlitwy wprowadzające opierają się na modlitwach wstępnych z Liturgii Godzin.

 1. Zrób znak krzyża
 2. V: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
  R: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
 3. V: O Panie, otwórz moje usta.
  R: I moje usta będą głosić Twoją chwałę.
  V: O Boże, przyjdź mi z pomocą.
  R: O Panie, spiesz się, aby mi pomóc.
 4. Powiedz „Chwała Ojcu”
 5. Ogłaszaj pierwszą tajemnicę, a następnie powiedz „Ojcze nasz”
 6. Powiedz dziesięć „Zdrowaś Maryjo” podczas medytacji nad Tajemnicą
 7. Powiedz modlitwę „Chwała Ojcu” i modlitwę „O mój Jezu”, o które poprosiła Maryja w Fatimie (opcjonalnie)
 8. Ogłaszaj Drugą Tajemnicę; następnie powiedz „Ojcze nasz” i powtórz kroki szóste, siódme i ósme, gdy będziesz przechodził przez pozostałe tajemnice.
 9. Powiedz „Zdrowaś Królowo” i werset
 10. Powiedz „Ostateczna modlitwa”
 11. V. Niech Boska Pomoc pozostanie zawsze z nami.
  R. I niech dusze wiernych odejdą w pokoju.
 12. Zrób znak krzyża