Jak Odmawiać Różaniec? (W Obrazkach – Dla Początkujących)

Czym jest Różaniec?

Różaniec jest modlitwą dzięki której możemy być razem z Jezusem i Maryją w najważniejszych momentach ich życia. Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, które są podzielone na cztery części: radosne, światła, bolesne i chwalebne.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa”św. Jan Paweł II

Różaniec jest też jedną z najbardziej znanych modlitw, dostępnych również w innych językach. O tym, jak potężna jest to modlitwa można dowiedzieć się czytając o największych cudach różańcowych w historii. Jeśli zaś ktoś wciąż zastanawia się, czy warto poświęcać swój czas na taką formę modlitwy, warto przeczytać, jak Św. Ludwik De Montfort tłumaczy dlaczego warto odmawiać różaniec.


Jak odmawiać Różaniec?

Różaniec odmawiamy w następujący sposób:

 1. Na początkowym krzyżyku robimy ’znak krzyża'
 2. Na tym samym krzyżyku odmawiamy modlitwę ’Wierzę w Boga'.
 3. Na pierwszym ziarenku odmawiamy ’Ojcze nasz'
 4. Na trzech następnych ziarenkach blisko siebie odmawiamy trzy razy ’Zdrowaś Maryjo'
 5. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i zapowiadamy pierwszą tajemnicę (w zależności od tego, jaką część odmawiamy)
 6. Odmawiamy ’Ojcze nasz' i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy ’Zdrowaś Maryjo'.
 7. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i zapowiadamy drugą tajemnicę.
 8. Odmawiamy ’Ojcze nasz' i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy ’Zdrowaś Maryjo'.
 9. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i zapowiadamy trzecią tajemnicę.
 10. Odmawiamy ’Ojcze nasz' i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy ’Zdrowaś Maryjo'.
 11. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i zapowiadamy czwartą tajemnicę.
 12. Odmawiamy ’Ojcze nasz' i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy ’Zdrowaś Maryjo'.
 13. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i zapowiadamy piątą tajemnicę.
 14. Odmawiamy ’Ojcze nasz' i na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy ’Zdrowaś Maryjo'.
 15. Na końcowym medaliku odmawiamy ’Chwała Ojcu', ’O mój Jezu' i modlitwę w intencjach Ojca Świętego ’Pod Twoją obroną'.

Całość można zobrazować w następujący sposób:


Części różańca

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.
 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

W jakie dni odmawiamy?

Św. Jan Paweł II (16 października 2002) w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae określił następujący porządek odmawiania tajemnic różańcowych:

Poniedziałek – tajemnice radosne
Wtorek – tajemnice bolesne
Środa – tajemnice chwalebne
Czwartek – tajemnice światła
Piątek – tajemnice bolesne
Sobota – tajemnice radosne
Niedziela – tajemnice chwalebne

Warto jednak zaznaczyć, że są to propozycje i dobrze jest części różańca dobierać do sytuacji życiowej w jakiej jestem. Mianowicie, jeśli aktualnie przeżywam pogodne momenty, warto modlić się tajemnicami radosnymi, światła czy chwalebnymi, jeśli trudniejsze, można wybrać bolesne. Generalnie wybieramy takie tajemnice i części różańca, które mogą mi dać więcej duchowych owoców i w których łatwiej będzie mi się duchowo łączyć z Jezusem i Maryją.

Jeśli zaś nie odczuwam strapienia czy pocieszenia i jest mi obojętne, którą część wybrać, wówczas warto wybrać układ zaproponowany przez Kościół.


Rozważania różańcowe

Odmawiając różaniec można korzystać z gotowych rozważań, które podają myśl do rozważenia lub ukierunkują wyobraźnię na temat, który wynika z odmawianej tajemnicy. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze dane rozważanie może do mnie trafiać, czy też odnosić się do mojej sytuacji życiowej, dlatego na tyle korzystamy z rozważań, na ile pomagają nam w modlitwie i zostawiamy rozważania na tyle, na ile nam w niej przeszkadzają. Istotą modlitwy różańcowej jest obecność przy Jezusie i Maryi w konkretnej sytuacji z ich życia (tajemnicy). Przykładowe rozważania:

Można też zobaczyć inne polecane rozważania różańcowe.

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC